Novinky
Lunette Moodsmooth Remedy oil

Upokojujúci a liečivý, aromaterapeutický olej s nádhernou jemnou kvetinovou vôňou od spoločnosti Lunette - určený na podporu rovnováhy tela a duše pred a počas menštruácie.  Unikátna zmes éterických olejov a kvetinových...

viac

Facebook súťaž

Úvod Služby zákazníkom

Podmienky súťaže

 1. Organizátorom súťaže je prevádzkovateľ internetového obchodu Happyred, Under Line s.r.o. (ďalej len Happyred), Sliačska 25, 831 02 Bratislava.
 2. Účasť v súťaži je bezplatná.
 3. Zúčastniť sa môže každý dospelý fanúšik stránky Facebook https://www.facebook.com/happyred.sk/, pokiaľ je spôsobilý a má trvalé bydlisko na Slovensku (ďalej len „účastník“). Maloleté osoby sú vylúčené z účasti.
 4. Trvanie súťaže => pozri informácie na Facebooku
 5. Každý účastník sa môže zúčastniť iba raz.
 6. Na účasť v súťaži je potrebné, aby účastník (1) mal užívateľský účet na Facebook.com, (2) bol fanúšik Happyred stránky na Facebooku a (3) uverejnil komentár v súťažnom období na stránke Facebooku Happyred. Odoslaním komentára sa účastník zúčastňuje na súťaži a prijíma podmienky, ktoré si môže pozrieť online na odkaze webovej stránky Happyred.sk.
 7. Všetci vybraní výhercovia budú informovaní o svojej výhre v deň žrebovania odpoveďou na ich komentár alebo priamou správou.
 8. Predmet výhry je popísaný na príslušnej Facebook stránke Happyred.sk. Výplata výhry v hotovosti, zmena alebo výmena nie je možná. Nároky na výhru nie sú prevoditeľné.
 9. Všetci účastníci majú rovnakú šancu a možnosť výberu po celú dobu trvania súťaže. Výber víťazov podlieha náhodnému princípu.
 10. Výhercovia budú informovaní v deň žrebovania odpoveďou na ich príslušný komentár alebo priamou správou a požiadaní, aby informovali Under Line s.r.o. o doručovacej adrese e-mailom na info@happyred.sk. Akonáhle Happyred dostane správu od víťaza, zašle prostredníctvom spoločnosti Lunette cenu podľa výberu na adresu poskytnutú víťazom súťaže.
 11. Happyred si vyhradzuje právo vylúčiť účastníkov v prípade porušenia podmienok súťaže. Vylúčení sú tiež účastníci, ktorí využívajú neautorizované spôsoby alebo inak získavajú výhody manipuláciou. Účastníci, ktorí poskytujú nepravdivé osobné informácie môžu byť kedykoľvek vylúčení z účasti v súťaži. Účasť konkurenčnej služby je vylúčená, povolené sú iba osobné registrácie.
 12. Happyred si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez udania dôvodu zrušiť alebo ukončiť súťaž. Využije túto možnosť najmä vtedy, ak z technických alebo právnych dôvodov nebude možné zaručiť riadne vykonanie súťaže.
 13. Happyred výslovne upozorňuje víťaza, že pri používaní výrobkov sa musia dodržiavať pokyny na použitie príslušného produktu. Spoločnosť nezodpovedá za stratu ceny poštou ani za akékoľvek škody, ktoré vzniknú poštou.
 14. Zhromaždené osobné údaje účastníka sa uchovávajú počas trvania súťažného obdobia a na účely sprostredkovania výhry.  Po ukončení súťaže a odoslaní výhier sa údaje ďalej nespracúvajú. Každý účastník súhlasí s účasťou na zbere, spracovaní a použití svojich údajov v uvedenom rozsahu. Každý účastník môže kedykoľvek odvolať uvedený súhlas e-mailom na adrese info@happyred.sk. Výmazom údajov končí účasť v súťaži. Každý účastník nás môže kontaktovať na adrese info@happyred.sk v prípade otázok týkajúcich sa zhromažďovania, spracovania a použitia ich osobných údajov. Viac informácií o podmienkach spracovania osobných údajov nájdete na www.happyred.sk.
 15. Facebook: Táto súťaž nie je sponzorovaná ani organizovaná spoločnosťou Facebook. Under Line s.r.o. vynecháva Facebook komplexne zo všetkých nárokov v súvislosti s touto súťažou. Všetky dohody sa uzatvárajú medzi účastníkmi a Under Line s.r.o. Príjemcom informácií poskytnutých účastníkmi je Under Line s.r.o. Každý súťažiaci účasťou na súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.


Informácie pre vás Služby zákazníkom Kontakty Online platba Sledujte nás

 

✉ info@happyred.sk

☎ +421904803784

 

    

 

 

 

Copyright 2019 - 2020 © HappyRED Zdravá a udržateľná ženská hygiena